SODYBA – PRIE KLYKIO

NAUDOJIMOSI  SODYBA  SĄLYGOS

Dėkojame ,kad savo apsilankymu Utenoje pasirinkote savitarnos namukus „Prie Klykio“.Jūsų viešnagė bus ypač maloni jei iš anksto susipažinsite su žemiau pateikta informacija.

 1. Bendra informacija

Šios bendrosios sąlygos galioja trumpalaikei namukų  nuomai poilsio tikslais, atitinkamai pagal registracijos kortelę. Pasirašydamas registracijos kortelę, Svečias patvirtina, kad susipažino su bendrosiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka, o taip pat, kad jis ji laikysis bendrųjų taisyklių. Mes, prašome, mūsų Svečių elgtis su namukais ir juose esančiu turtu taip, lyg būtumėte savo namuose.

 1. APMOKĖJIMAS UŽ APGYVENDINIMĄ

Apmokėjimą už apgyvendinimą jūs galite atlikti bankiniu pavedimu, grynaisiais pinigais. Administratorius turi pilną teisę pareikalauti pilno apmokėjimo Svečio registracijos metu. Į apgyvendinimo namukuose paslaugas neįskaičiuotos papildomos paslaugos. Apmokant grynaisiais pinigais Svečias gauna kvitą. Svečias turi teisę pareikalauti sąskaitos už visas apmokėtas paslaugas arba paprašyti atsiųsti sąskaitą nurodytu elektroniniu paštu.Šiuo atveju Svečias turi iš anksto apie tai įspėti Administratorių/Šeimininką. Rezervuojant namukus Kalėdiniam ir naujametiniam laikotarpiui, o taip pat vasarai, imamas negrąžinamas avansas – 50% nuo bendros planuojamos apgyvendinimo sumos.

 1. REGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

Apgyvendinimas vyksta atvykimo dieną nuo 14:00 iki 22:00 val. Nuo 22 val. Svečiai apsigyvena savarankiškai (nedalyvaujant Administratoriui/Šeimininkui), atitinkamai pagal sodybos „Prie Klykio“ nurodytas  instrukcijas. Apsigyventi prieš 14:00 val. galima, jei namukai yra paruošti naujiems svečiams. Atvykimo dieną svečiai privalo: Pateikti administratoriui savo dokumentus, patvirtinančius tapatybę(pasą arba tapatybės kortelę) Užpildyti ir pasirašyti registracijos kortelę. Išsiregistravimas vyksta nuo 8:00 iki 12:00 išvykimo dieną. Jei Svečiai išvyksta iki 8:00, jie išsiregistruoja savarankiškai.

 1. VALDYMO RAKTAI

Raktus/distancinio valdymo pultus Svečiai gauna po registracijos kortelės pasirašymo ir visų apgyvendinimo/rezervavimo mokesčių ir rinkliavų apmokėjimo. Svečias atsakingas, kad patalpų raktai ir distancinio valdymo pultai nebūtų prarasti. Visi raktai/distancinio valdymo pultai išvykimo dieną turi būti grąžinti administratoriui. Pažeisti arba prarasti raktai arba distancinio valdymo pultai turi būti pakeisti,o išlaidas turi padengti Svečias.

 1. GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Svečių kiekis turi atitikti rezervavimo metu nurodytą žmonių kiekį. Jei svečių kiekis yra didesnis, tai turi būti iš anksto suderinta.Kitu atveju sodyba “Prie Klykio” pasilieka teisę neapgyvendinti papildomo svečio. Papildomos lovos kaina – 25EUR.

 1. SODYBOJE YRA

Visuose namukuose yra Baldai ir būtina buitinė technika Virtuvės reikmenys Patalynė ir rankšluosčiai Buitinės priemonės, reikalingos pirmomis dienomis po apgyvendinimo DRAUDŽIAMA : Į namukus įsinešti bet kokį ginklą , degius arba sprogius skysčius, stiprų ir nemalonų kvapą turinčius produktus.

 1. TEISĖ ĮEITI

Administratorius/Šeimininkas neturi teisės įeiti į nuomojamus apartamentus, kai svečiai yra išėję, išskyrus atvejus, kai jų turtui gresia pavojus.

 1. PATALPŲ VALYMAS

Patalpų valymas vyksta vieną kartą per savaitę, jei svečias gyvena 7 dienas. Kitu laiku už namukų švarą atsako Svečiai. Jeigu svečiai pageidauja dažnesnių arba neplanuotų valymo paslaugų, jos suteikiamos už papildomą mokestį – 30 iki 50 EUR priklausomai nuo namuko dydžio. Mes džiaugiamės, jei apartamentų nuomos pabaigoje nuosavybė ir įranga, virtuvės rakandai, baldai ir t.t. bus švarūs ir tvarkingi, o šiukšlės bus išneštos į konteinerį. Svečiai, palikę apartamentus netinkamoje būklėje (nešvara, sugadinta įranga) nebegalės daugiau rezervuoti mūsų sodybos.

 1. PATALYNĖ IR RANKŠLUOŠČIAI

Namukuose esanti patalynė ir rankšluosčiai keičiami vieną kartą per savaitę.

 1. PARKAVIMAS

Parkavimas galimas šalia namelių arba specialiai ženklu P pažymėtoje vietoje. Draudžiama parkuoti ant žalios vejos.

 1. TRIUKŠMAS RAMYBĖS TRIKDYMAS

Svečiai privalo Gerbti kitus poilsiautojus Laikytis nurodymu dėl “Ramybės valandų “  nuo 21:00 iki 9:00 Neorganizuoti triukšmingų vakarėlių ir švenčių nekelti kitokio pobūdžio nepatogumų kaimynystėje gyvenantiems svečiams. Išskyrus tuos atvejus kai išsinuomojate visą sodybą šventei. Svečias (svečiai) patvirtina pripažįsta, kad Administratorius/Šeimininkas turi teisę savo nuožiūra anuliuoti apartamentų nuomą, jeigu svečio elgesys trikdo kitų svečių ramybę arba kitiems svečiams ir jų nuosavybei gresia pavojus.

 1. NAMINIAI GYVŪNAI

Naminiai gyvūnai priimami už papildomą mokestį nuo 10 iki 15 Eur.Suniokojus sodybos turtą augintinio šeimininkas padengia visas išlaidas susijusias su remontu, pagal pateiktą sąskaitą.

 1. ŽALA

Svečias privalo nedelsiant pranešti Administratoriui/Šeimininkui apie, bet kokią žalą arba baldų ar įrengimų gedimą sodyboje. Svečias privalo atlygiti remonto ir daikto pakeitimo išlaidas arba už papildomą valymą, jei administratorius motyvuotai to pareikalaus po žalos padarymo. Svečiams neleidžiama stumdyti baldų arba pernešti juos į kitą gyvenamąją patalpą.

 1. UŽSTATAS

Administratorius turi teisę savo nuožiūra paprašyti svečių, jų atvykimo dieną, palikti užstatą.Užstatas bus grąžintas pilnai Svečių išvykimo dieną, jei sodybai nebus padaryta žala.

 1. RŪKYMAS GYVENAMOSIOSE  PATALPOSE

Rūkyti gyvenamosiose patalpose, bendro naudojimo patalpose, pirtyse GRIEŽTAI  DRAUDŽIAMA. Bauda – 150 Eur (jeigu bus įrodymų, kad svečias rūkė, įskaitant rūkalų kvapą apartamentuose) Apartamentuose draudžiama deginti žvakes, fejerverkus ir naudoti kitas priemones galinčias sukelti gaisrą.

 1. REMONTAS

Svečias sutinka įsileisti į apartamentus remonto ir/arba aptarnaujantį personalą remonto, aptarnavimo arba techninio aptarnavimo tikslais, jei Adminstratorius/Šeimininkas nusprendė, kad šie darbai tuo metu reikalingi.

 1. ELEKTRA IR VANDUO UGNIS

Prašome Svečių, priešišeinant iš apartamentų, išjungti šviesas ir nepalikti tekančio iš krano vandens, nepalikti rūsenančio židinio ar šašlykinės.

 1. ASMENINIS TURTAS

Prašome Svečių rūpintis asmeniniu turtu, daiktai, brangenybės paliekamos gyvenamosiose patalpose. Prieš išeinant, būtinai, uždaryti langus ir duris.

 1. KONFLIKTAI IR PRETENZIJOS

Adminstratorius/Šeimininkas padarys viską kas įmanoma ir įgyvendinama, kad patenkintų protingus Svečių pageidavimus.Tai reiškia kad kilus pretenzijoms, ir svečiai, ir Administratorius/Šeimininkas turi bandyti draugiškai išspręsti problem.Visi ginčai bus sprendžiami tarpusavio derybų keliu. Skundai bus nagrinėjami tik tuo atveju, jei buvo pateikti buvimo apartamentuose metu.Vėlesnės pretenzijos nebus nagrinėjamos.

Sodybos “Prie Klykio“ vidaus tvarkos ir saugumo taisyklės

Atvykimas nuo 14.00 . Išvykimas iki 12.00. Laiku neišvykus už kievieną pradelstą valandą mokamas 30 eur mokestis. Galimas specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.

Rezervacija vykdoma sumokėjus nuo 30% iki 50% apgyvendinimo paslaugos sumos. Neatvykus sumokėta suma negrąžinama.

Sodybos svečiai, rezervuodami namukus, tiksliai nurodo žmonių skaičių. Nepranešus sodybos administratoriui/šeimininkui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis.

Svečių skaičius negali viršyti sutarto rezervacijos metu.

Pastebėjus pašalinius asmenis sodybos teritorijoje, svečias privalo apie tai iškart pranešti sodybos šeiminikui arba administratoriui.

Atvykę į sodybą, svečiai turi sumokėti pilną nuomos kainą.

Sodybos administratorius/šeimininkas išrašo sąskaitą faktūrą.

Svečiai gali naudotis:

Išsinuomotomis patalpomis ir ten esančiomis materialinėmis vertybėmis; pirtimi, lauko sūkurine vonia,malkomis už papildomą mokestį, jei nesutarta kitaip; laužaviete, kepsnine, pranešus sodybos administratoriui;batutu, vaikų, sporto žaidimų aikštelėmis ir sporto inventoriumi;svečiai gali maudytis ežere, tam skirtose maudymosi vietose,plaukioti valtimi, vandens dviračiu, pranešus sodybos administratoriui/šeimninkui ir tik su gelbėjimosi liemene;žejoti tvenkinyje, tik išsinuomavę sodyboje vilas ir sumokėję sodybos administratoriui už žvejybos leidimą.

Svečiai privalo:

rezervuojant sodybą elektroniniu paštu, pasirašyti užsakymo sutartį, arba iškart atvykus užpildyti svečių registracijos kortelę, pateikiant asmens dokumentą; laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklių; užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti; taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją; netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis; prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui. Svečiai gali atvykti su savo gyvūnais. Gyvūnų paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai. Už bet kokią gyvūno padarytą žalą atsako augintinio šeimininkas.

Sodyboje draudžiama:

Rūkyti visose patalpose; be administratoriaus/šeimininko leidimo kūrenti pastatuose esančius židinius ir krosnis; be administratoriaus leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.

Be administratoriaus leidimo plaukioti valtimis ir žvejoti; šokinėti ant batuto daugiau kaip 1 asmeniui.;

 Atsakomybė:

Bet kokią padarytą žalą sodybai ,, Prie Klykio” paslaugos pirkėjas atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.

Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako.

Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, miške, kieme, vaikų žaidimo aikštelėje, sporto aikštelėse, pirtyje,lauko sūkurinėje vonioje, maudantis ežere, tvenkinyje ar plaukiojant valtimi yra atsakingi patys poilsiaujantieji.

Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias. Už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos savininkas. Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams; rūkyti tik lauke tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik kepsninėje; židinius kūrenti tik leidus sodybos administratoriui/šeimininkui, išklausius instruktažą. Kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų, bei neleisti vaikams jo kūrenti; malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies; Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies; Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę; Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais. Namo terasoje ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių. Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį. Šokinėti ant batuto galima tik išklausius jo naudojimo instruktažą; Kiekvienas svečias individualiai atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir šviežumą. Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą: neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti sodybos šeimininku teritorijoje bei, neerzinti ir nemaitinti šuns. Sodybos savininkas arba administratorius įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir atsako už svečių saugumą, išskyrus atvejus, kai svečiai patys nesilaiko saugaus elgesio taisyklių sodyboje.